Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWEM

Wspólny fundusz mieszkaniowy

WSPÓLNY FUNDUSZ MIESZKANIOWY

 

 termin składania wniosków

wniosek można złożyć raz na 2 lata, po spłaceniu aktualnej pożyczki

DO 15 MAJA

DO 15 LISTOPADA

w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
 ul. Myśliwska 2B, 86-170 Nowe

 

Rozpatrywanie wniosków następuje 2 razy w roku po 15 maja oraz po 15 listopada

 

Niespłacenie przez pożyczkobiorcę zaciągniętej pożyczki (dwóch kolejnych rat), powoduje potrącenie należności żyrantom z najbliższego wynagrodzenia.

 

 

konto do indywidualnych wpłat


95 8173 0005 2001 0000 0664 0005
 

 

Wnioski mogą składać :

1.      pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony w głównym miejscu pracy

2.      pracownicy zatrudnieni na czas określony, z zastrzeżeniem, że okres spłaty musi zakończyć się nie później niż w ostatnim miesiącu zatrudnienia

3.      emeryci, renciści, osoby na zasiłkach przedemerytalnych i świadczeniach kompensacyjnych

4.      pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych oraz wychowawczych

 

Wniosek :

1.      należy potwierdzić w głównym miejscu zatrudnienia – data zatrudnienia bądź data przejścia na emeryturę, rentę, świadczenie kompensacyjne

2.      wymaga poręczenia dwóch osób, przy czym pracownik może zostać poręczycielem tylko dwóch pożyczek jednocześnie

3.      na wykup, zakup lub budowę wymaga niezbędnych dokumentów (§ 6 ust. 3)

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny