Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWEM

„Cyfro-edukacja” podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów szkół gminy Nowe”.

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że Gmina Nowe   rozpoczęła realizację projektu pt. „Cyfro-edukacja” podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów szkół gminy Nowe”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach: Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 239 512,50 PLN.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 227 458,50 PLN.

Wkład własny niepieniężny: 12 054,00 PLN

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkoły w projekcie:  95 396,00

Projekt realizowany będzie w okresie od: 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku

 

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę 238 uczniów, 119 dziewczynek  oraz 119 chłopców Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trylu,  a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół dzięki podniesieniu kwalifikacji 11 nauczycielek. Zakres wsparcia oraz grupę docelową określono na podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów i potencjałów edukacyjnych szkół.

Uwzględniając potrzeby i oczekiwania uczniów oraz kadry pedagogicznej określono następujący zakres wsparcia:

  1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu języka angielskiego i technik informacyjno komunikacyjnych.

2)  - Zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne na rynku pracy.

3)  - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

4)  - Zakup doposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem.

Biuro projektu: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Myśliwska 2b 86-170 Nowe.

Koordynator projektu: Urszula Kempińska-Czerwińska

Sekretarz projektu: Wioletta Pasierbska

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny