Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWEM

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

POMOC ZDROWOTNA
DLA NAUCZYCIELI

 

Zgodnie z Uchwałą Nr X/55/11 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli rozpatrywanie wniosków o pomoc zdrowotną odbywa się dwa razy w roku po 15 czerwca oraz po 15 listopada, natomiast wniosek można złożyć raz w roku.

 

wniosek należy złożyć w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
 ul. Myśliwska 2B, 86-170 Nowe

w terminach

DO 15 CZERWCA

DO 15 LISTOPADA

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.      aktualne zaświadczenie lekarskie dotyczące choroby nauczyciela

2.      dokumenty potwierdzające wysokość kosztów związanych z leczeniem

3.      oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny za okres trzech miesięcy
          poprzedzających złożenie wniosku ( zał. nr 2)

4.      zaświadczenie dyrektora szkoły o udzielonej pomocy z ZFŚS
          w związku z chorobą nauczyciela

 

Świadczenie obejmuje całkowitą lub częściową refundację:

1.      zakupu leków

2.      zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

3.      zakupu protez stawów, protez kończyn

4.      zakupu aparatów słuchowych

5.      kosztów specjalistycznych badań lekarskich

6.      kosztów przejazdów związanych z prowadzonym leczeniem

7.      kosztów leczenia sanatoryjnego nie refundowanych przez NFZ
         (nie częściej niż raz na 2 lata)

 

Świadczenie przyznawane jest nauczycielom w związku z:

1.      przewlekłą chorobą lub długotrwałą  chorobą

2.      długotrwałym leczeniem szpitalnym skutkującym koniecznością
          dalszego leczenia w domu lub w sanatorium

3.      leczeniem specjalistycznym

4.      leczeniem sanatoryjnym

5.      rehabilitacją związaną z przebytą chorobą zawodową lub wypadkiem

 

Wysokość pomocy uzależnia się od:

1.      przebiegu choroby i okoliczności z nią związanych

2.      sytuacji materialnej nauczyciela

3.      wysokości udokumentowanych przez nauczyciela kosztów leczenia, rehabilitacji

4.      wysokość pomocy zdrowotnej nie może przekroczyć
          wysokości udokumentowanych wydatków

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny