Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWEM

Doskonalenie nauczycieli

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 119/2012 Burmistrza Nowego z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku do 31 marca oraz do 31 października.

 

wniosek należy złożyć w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
 ul. Myśliwska 2B, 86-170 Nowe

w terminach

DO 20 MARCA

DO 20 PAŹDZIERNIKA

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.      aktualne zaświadczenie szkoły wyższej lub placówki doskonalenia zawodowego nauczyiceli potwierdzające, że wnioskodawca kształci się w/w szkole lub placówce na określonym kierunku lub dyplom ukończenia studiów, w przypadku kursów kwalifikacyjnych świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego

2.      kserokopię wpłaty potwierdzającej uiszczenie opłaty (w formie rachunku, faktury, dowód przelewu wystawionej na nauczyciela)

 

Wnioski mogą składać nauczyciele, którzy:

1.      posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego

2.      podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły oraz polityką oświatową Gminy Nowe

3.      nie korzystają z innych źródeł dofinansowania

4.      zatrudnieni są na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 1 rok w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, za wyjątkiem umowy na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny