Inspektorem Ochrony Danych

w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem

jest Pani Agnieszka Stawicka.

Kontakt: inspektor@cbi24.pl

Tel. 535 830 465

 

Klauzule informacyjne 

dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art.13 RODO