WYPŁATA STYPENDIUM ZA STYCZEŃ-MARZEC 2022 R.

STYPENDIUM SZKOLNE!

Dnia 11.04.2022 (pn.)

odbędzie się wypłata stypendium

za styczeń-marzec 2022 r.