WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO ZA WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2021 R.

 

STYPENDIUM SZKOLNE!

Dnia 16.11.2021 r. (wt.)

odbędzie się wypłata stypendium

                         za wrzesień-październik 2021 r.