STYPENDIA - Rozliczenie

W sprawach związanych z Stypendium szkolnym należy kontaktować się w dniu 21.06.2021 pod nr tel 52 3328 568 *wew 21 od godz 09:00 do 11:00